Hulp bij chaos in je leven

Ik bied individuele begeleiding aan mensen die zijn vastgelopen in de thuissituatie en zelf geen structuur aan hun leven kunnen geven. In vaktermen heet dit ‘chronische desorganisatie’. Simpeler gezegd: altijd chaos. Zowel in je huis als in je dagritme. Vaak komt dit door psychiatrische of psychosociale problemen, en je kunt er doodmoe van worden.

Chronische desorganisatie is geen ziekte, maar een verzamelnaam voor veel situaties waarbij het moeilijk is om zelf voor structuur te zorgen. Oorzaken van chronische desorganisatie zijn bijvoorbeeld AD(H)D, ASS, (aangeboren) hersenletsel, koopverslaving, PTSS of een depressie.

Herken je deze beschrijvingen uit je eigen leefwereld?

  • Je hebt het merendeel van je volwassen leven al moeite om je leven en je huis op orde te krijgen
  • Je hebt zelf al veel pogingen gedaan om meer georganiseerd te worden, maar het mislukt steeds
  •  Je desorganisatie zit de kwaliteit van je dagelijks leven (ernstig) in de weg.
  • Je denkt niet dat je situatie vanzelf zal verbeteren.

Stap voor stap ga ik met je aan de slag om meer lijn in je leven aan te brengen. Daarbij pakken we niet alleen de zichtbare wanorde aan, maar kijken we ook naar de achterliggende oorzaken. Ik werk niet met standaard oplossingen, omdat ieder mens en elke situatie anders is. Als we het samen nodig vinden kunnen we andere professionals bij de begeleiding betrekken. Denk hierbij aan een psycholoog of een huishoudelijke hulp.

Hoe kom je met mij in contact

Als je hulp van mij denkt te kunnen gebruiken, kun je vrijblijvend contact met mij opnemen via telefoon of
e-mail. Dat kun je ook doen als je eerst nog wat meer informatie wilt.

Neem hier contact op

Verstuur