Privacyverklaring MO&S Professional Organizing

Voor het uitvoeren van mijn beroep en voor het kunnen bieden van zorg en begeleiding aan mijn klanten is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

MO&S Professional Organizing heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht blijken dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met MO&S Professional Organizing op.

MO&S Professional Organizing
Vogezenstraat 6, 1827 BX Alkmaar
info@meerordeenstructuur.nl
06 - 49 21 70 72

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door MO&S Professional Organizing:

Websitebezoekers
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, dag en tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Zakenrelaties:

 • Voor- en achternaam
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon(mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt hebt in correspondentie, telefonisch of in een gesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die MO&S Professional Organizing mogelijk verwerkt tijdens het bieden van begeleiding:

Medische gegevens/gezondheid

 • BSN
 • Foto’s (van bepaalde situaties)

Waarom verzamelt MO&S Professional Organizing deze persoonsgegevens?

 • Om je te begeleiden, te coachen en de opdracht met jou uit te kunnen voeren
 • Om je te bellen, appen, of mailen als dit nodig is voor de dienstverlening
 • Om je te informeren over (een wijziging van) bepaalde diensten
 • Voor het afhandelen van de betaling, en het voeren van de boekhouding
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals het doen van de belastingaangifte
 • Voor het verzenden van een factuur en/of ansichtkaart

Deze persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld

 • Website
 • LinkedIn
 • E-mail
 • Telefonisch
 • WhatsApp
 • Mondeling (in gesprekken)
 • Schriftelijk

Om goede begeleiding te kunnen bieden en de bijbehorende administratie te kunnen doen verwerkt MO&S Professional Organizing persoonsgegevens op de volgende manieren:

Klantverslagen

 •  Voor eigen gebruik
 •  Voor de klant zelf
 •  Instanties, zoals gemeenten, e.a.

Het maken van facturen
Met mijn boekhouder vanwege het opmaken van de begroting, het financieel jaaroverzicht en het doen van aangifte bij de Belastingdienst

Bewaartermijn en beveiliging

Deze gegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht + 2 jaar. Zodat MO&S Professional Organizing de gegevens na de opdracht nog heeft als u binnen 2 jaar opnieuw begeleiding van MO&S Professional Organizing nodig heeft.

Voor de bedrijfsadministratie hanteert MO&S Professional Organizing de wettelijke termijn van 7 jaar

Voor opdrachten via de WMO hanteert MO&S Professional Organizing de door de Gemeenten voorgeschreven termijn van 15 jaar.

Na het verlopen van de bewaartermijn worden de gegevens gedelete uit de computer van MO&S Professional Organizing. MO&S Professional Organizing bewaart alle informatie digitaal. Papieren (gespreks)aantekeningen worden na verwerking meteen vernietigd. De computer en boekhouding zijn beveiligd met wachtwoorden en een up to date antivirusprogramma, en de website met een SSL-verbinding.

Dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

MO&S Professional Organizing verkoopt geen gegevens aan derden. En zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens die aan MO&S Professional Organizing zijn verstrekt of door haar zijn verzameld in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Daarnaast heb je het recht om de gegevens op te vragen en deze eventueel aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meerordeenstructuur.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MO&S Professional Organizing reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . MO&S Professional Organizing wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
MO&S Professional Organizing raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2018

Hoe kom je met mij in contact

Als je hulp van mij denkt te kunnen gebruiken, kun je vrijblijvend contact met mij opnemen via telefoon of
e-mail. Dat kun je ook doen als je eerst nog wat meer informatie wilt.

Neem hier contact op