WELKOM 

Heb je behoefte aan Meer Orde en Structuur? Omdat je:

  • Vaak spullen kwijt bent?
  • Last hebt van alle rommel in en om je huis?
  • Het gevoel hebt continu aan het opruimen te zijn zonder resultaat?
  • Gaat verhuizen en er veel geregeld moet worden?
  • Moeite hebt met keuzes maken, prioriteiten stellen of loslaten?
  • Heel hard werkt maar de onafgemaakte klussen zich toch opstapelen?
  • Teveel spullen hebt? Of te weinig ruimte?
  • Het moeilijk vindt op structuur aan te brengen en te houden in dag, week of huishouding?
  • In de problemen bent geraakt door achterstallige en rondslingerende administratie?
  • Je niet prettig kunt werken omdat de werkplek niet efficiënt is ingericht?

Mogelijk herken je iets in de bovenstaande vragen. Het kan zijn dat je zelf al vaak met goede moed bent begonnen; maar het lijkt niets te helpen. Of misschien weet je niet waar en hoe je kunt beginnen en stapelen zaken zich ongemerkt steeds verder op. De gangbare opvatting is dat opruimen, plannen en organiseren iets is 'wat je toch echt zelf moet kunnen'. Maar de praktijk wijst uit dat ontzettend veel mensen hiermee worstelen en niet weten hoe (weer) grip te krijgen op spullen, administratie of tijd. En dat kan niet alleen schaamte, frustratie en stress opleveren, maar ook veel tijd en geld kosten. 

Het kan ook zijn dat je te maken hebt (gehad) met een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals een overlijden, een echtscheiding, een verhuizing, een (chronische) ziekte of langdurige mantelzorg. Als organizer kan ik ook  hierbij ondersteuning bieden. 

Ik help jou om weer grip, ruimte en overzicht te krijgen. Niet alleen in jouw spullen of administratie, maar daardoor ook in je hoofd! Dit doe ik door een heel praktische, coachende en inzichtgevende aanpak. Op deze website kun je daar meer over lezen.